Zawód – moja pasja

Nazwa zajęć: Zawód- moja pasja

Termin: zarezerwuj miejsce on line

cykl 5 spotkań 2h + 2 spotkania indywidualne z coachem kariery oraz 1 z psychologiem. Dodatkowo warsztat dla rodziców pt. „Rodzic 1 doradcą zawodowym dziecka”

Czas trwania zajęć: październik 2019 – luty2020 (sobota)

Wiek uczestników:
I gr. VIII klasa
II gr. II klasa LO, Technikum

Liczebność grupy: max. 10 osób

Cena: 85zł za spotkanie, oraz 2 bezpłatne konsultacje indywidualne . Pojedyncze spotkanie 100zł.

Obowiązują zniżki wg regulaminu.

Opis:

1. spotkanie : Poznanie siebie drogą do wyboru zawodu.

2. spotkanie : Ja za 10 lat Indywidualny Plan Działania

3. spotkanie : Moje wartości w planowaniu kariery zawodowej

4. spotkanie: Wybór dalszej drogi edukacyjnej

5. spotkanie : Rynek pracy dziś i za 10 lat

Spotkania pomogą sprecyzować młodemu człowiekowi własną, indywidualną ścieżkę edukacyjną i zawodową.

Nasze spotkania:

  • przygotują do podjęcia ważnych decyzji,
  • dostarczą informacji na temat świata zawodów i rynku pracy,
  • uświadomią różne możliwość rozwoju,
  • sprawią, że młody człowiek poczuje się pewniej,
  • nauczą młodego człowieka się planować, stworzy swój indywidualny plan działania (IPD)
  • pomogą odkryć siebie,
  • uspokoją rodziców.