Trening umiejętności szkolnych (TUSZ)

Nazwa zajęć: „Trening umiejętności szkolnych”

Termin: zostanie podany w najbliższym czasie.

Czas trwania zajęć: do 60min.

Wiek uczestników: 6 lat (dzieci będące w zerówce)

Liczebność grupy: max. 6-8 osób.

Cena: 160zł (4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu), obowiązują zniżki wg regulaminu. Pojedyncze spotkanie 45zł.

Opis zajęć: 
Zajęcia grupowe dla dzieci uczęszczających do „zerówek” przygotowujące do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Ukierunkowane na wspieranie rozwoju dzieci w tym wieku, rozwiązywanie trudności w zakresie koncentracji uwagi, doskonalenia motoryki dużej i małej, ale także rozwijania sfery emocjonalnej i społecznej. 

Na zajęciach dziecko:

 • poprawia koncentracji uwagi;
 • doskonali motorykę małą –  w tym ćwiczenia przygotowujące do pisania (chwyt narzędzie pisarskiego, ruchy precyzyjne rąk, stosowanie odpowiedniego nacisku i pozycji ciała);
 • jest wdrożone do pracy stolikowej i samodzielnej pracy nad zadaniami;
 • ćwiczy procesy myślenia i pamięci;
 • jest wspierane w rozwoju emocjonalnym i społecznym;

Dla kogo? Jeśli dziecko:

 • jest w „zerówce” i ma być lepiej przygotowane do podjęcia nauki w  klasie 1,
 • ma trudności, aby „usiedzieć” w miejscu, łatwo się rozprasza, rzadko doprowadza czynności do końca,
 • pracuje niechętnie lub przez krótki czas,
 • nieprawidłowo trzyma ołówek, ma trudności z pisaniem i rysowaniem, zbyt mocno lub zbyt lekko przyciska kredkę,
 • szybko zapomina, czego się nauczyło,
 • nie radzi sobie z porażką, ma małe poczucie własnej wartości,
 • ma problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej,
 • przejawia uzdolnienia i zainteresowania w danym obszarze.

Co nas wyróżnia? 

 • Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia, zaoferowanie   indywidualnej pomocy i wsparcia każdemu z dzieci,
 • Zajęcia ukierunkowane są zarówno na rozwój uzdolnień i zainteresowań, jak i na pomoc w obszarach, w których dziecko ma trudności,
 • Grupa stwarza okazję do nabywania nowych kompetencji emocjonalnych i społecznych pod okiem specjalistów,
 • Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami, tak aby zwiększać motywację dzieci do udziału,
 • Zajęcia zawierają elementy: stymulacji polisensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, metody werbo-tonalnej, pedagogiki zabawy, bajkoterapii.