Gordonki

Gordonki to zajęcia umuzykalniające dla niemowląt oraz małych dzieci.

Unikalny program stymulujący rozwój dziecka od 6 m-ca do 6-go roku życia.
Zajęcia prowadzone są według teorii uczenia się muzyki (MLT) profesora Edwina E. Gordona. 

Edwin E. Gordon był muzykiem jazzowym, kontrabasistą. Jako psycholog muzyki przez  ponad pół wieku swojego życia badał zależności między uczeniem się, nauczaniem i zdolnościami muzycznymi.

Zajęcia przede wszystkim oparte są na muzyce połączonej z ruchem i mają swobodny charakter. Podczas zajęć śpiewamy i recytujemy,
używamy: kolorowe piórka, chusty, wstążki, bańki mydlane, piłki, grzechotki, dzwonki, tamburyn.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych dzieci, korzyści są jednak dużo większe – dzięki wczesnemu kontaktowi z muzyką u małych dzieci tworzą się nowe połączenia nerwowe. Najważniejszym założeniem zajęć jest uczestnictwo rodziców w zabawach. W trakcie zajęć rodzic i dziecko uczestniczą w proponowanych aktywnościach między innymi poprzez powtarzanie krótkich motywów rytmicznych i melodycznych, poruszanie w trakcie trwania melodii, śpiewanie piosenek, rytmizowanie wierszyków i wyliczanek na wiele sposobów.

Co dzieje się na zajęciach, co zyskujemy

 • ćwiczenie koordynacji ruchowej (ruch według R.Labana)
 • kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych
 • rozwój kompetencji społecznych
 • wzmocnienie więzi rodzic – dziecko
 • ogólny rozwój dziecka poprzez muzykę
 • zapoznanie się z instrumentami muzycznymi i ich brzmieniem
 • stymulowanie układu nerwowego
 • rozwijanie wrodzonych predyspozycji muzycznych
 • Cena zajęć: 35zł w karnecie /pojedyncze zajęcia 50zł / zajęcia.
 • Zniżka dla rodzeństw. Udział rodzica bezpłatny.
 • Wiek uczestników: 0-5 lat
 • Liczba miejsc ograniczona.
 • Sposób realizacji:
  • zajęcia prowadzi muzyk, pedagog, doświadczony w pracy z dziećmi, certyfikowany trener metody Gordona
  • dziecko uczy się poprzez obserwację i naśladowanie, dlatego muzyka jest śpiewana i grana wyłącznie na żywo, bez odtwarzaczy CD
  • rodziców zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.