Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna – Terapia i diagnoza

Terapia Integracji Sensorycznej jest stosowana u dzieci z:

 • trudnościami w koncentracji,
 • nadwrażliwością na bodźce dotykowe,
 • nadpobudliwością ruchową,
 • trudnościami w zachowaniu równowagi,
 • trudnościami w  podejmowaniu nowych wyzwań,
 • ze spektrum autyzmu,
 • zespołem FAS,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • chorobami genetycznymi,
 • chorobami neurologicznymi,
 • ADHD,
 • trudnościami szkolnymi,
 • zaburzeniami zachowania,
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym.

Prawidłowa integracja sensoryczna (SI) jest niezbędna do rozwoju i nauki człowieka. Integracja sensoryczna to złożony proces integracji wszystkich zmysłów tak, by prawidłowo analizowały one zastaną sytuacje i odpowiednio na nią reagowały.

Integracja sensoryczna jest procesem dzięki któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, segregując, rozpoznając i integrując je ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami odpowiednio reaguje. Konsekwencja niewykształcenia się w pełni, któregokolwiek ze zmysłów prowadzi do uciążliwego funkcjonowania w codziennym życiu.

Terapia dziecka w zakresie SI jest procesem długotrwałym, ale pierwsze rezultaty można zaobserwować już po trzech miesiącach systematycznej terapii.Jest jednak szansa na wyrównanie umiejętności z najzdolniejszymi rówieśnikami. Wczesna diagnoza oraz rozpoczęta terapia pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z codzienną egzystencją, niską samooceną oraz edukacją szkolną (brakiem koncentracji, problemami z  pisaniem, czytaniem i liczeniem oraz koordynacją ruchową).

Naszym celem jest połączenie i wzmocnienie wszystkich zmysłów dziecka, podczas aktywnej zabawy, rozwijającej jego umiejętności tak, aby czuł i postrzegał siebie jako kogoś wyjątkowego. Terapia SI, pod okiem terapeuty staje się kluczem do harmonijnego rozwoju i sukcesu każdego dziecka.

W terapii niezbędny jest specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowany, certyfikowany terapeuta W całym procesie terapii SI istotną rolę odgrywa wykształcenie i doświadczenie osoby prowadzącej terapię oraz zaangażowanie rodziców dziecka.

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Przeprowadza się ją certyfikowany, doświadczony terapeuta na 3 spotkaniach (55 min). Ilość spotkań zależy to od aktywności i potrzeb dziecka  dziecka.

1 spotkanie to spotkanie z Rodzicami, 2 spotkanie  jest  ( i w razie potrzeby kolejne) z dzieckiem, ostatnie  z Rodzicami – omówienie diagnozy