Multisensoryczna matematyka

dla… Bystrego Smyka
Zapraszamy dzieci 5 i 6 letnie
Matematyka sensoryczna jest elementem programów edukacyjnych, takich jak: „Klucz do uczenia się” opartego na tezach Lwa Wygotskiego, pedagogiki M. Montessori, „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Dzięki tym metodom dzieci w sposób praktyczny zapoznają się z podstawowymi pojęciami matematycznymi. Poznają kształty nie na obrazku, ale dotykając prawdziwe przedmioty; mieszają kolory, aby nauczyć się ich nazw; uczą się przeliczać i liczyć konkrety, nie obrazki. Matematyka sensoryczna to ogrom zabaw i gier, czy to konstrukcyjnych, czy to polegających na tworzeniu zbiorów, klasyfikowaniu przedmiotów, nazywaniu ich cech. Dzieci poznają miary, wagi, objętości obcując z prawdziwą materią. Ważnym elementem edukacji matematycznej jest zapoznanie się z aspektem kardynalnym liczby. W tym aspekcie mliczba związana jest z liczebnością zbiorów, określa ile elementów ma dany zbiór. Aby odpowiedzieć na pytanie ile, trzeba poznać wzór graficzny cyfry i jej nazwę. Zabawy mają na celu zaangażowanie zmysłu dotyku do nauki matematyki. Ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, odwrażliwiają zmysł dotyku, ćwiczą motorykę małą i uczą działania pojedynczymi palcami. Takie zabawy sprawiają, że nauka matematyki staje się czystą przyjemnością.