Mozaika Przedszkolna – zajęcia przed przedszkolne

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 2,5 – 5 lata..
Zajęcia prowadzone są w formie zabaw i ćwiczeń łączących ruch i muzykę z obrazem i słowem oraz twórczym działanie.

Są to zajęcia ogólnorozwojowe, adaptacyjno-edukacyjne oraz muzyczno-ruchowe, przygotowujące między innymi do edukacji przedszkolnej, ale przede wszystkim dające dzieciom kontakt z rówieśnikami.

Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie 10 osobowej pod okiem pedagoga. Podczas zajęć dzieci wspólnie bawią się zorganizowane zabawy, uczestniczą w zajęciach muzycznych i plastycznych. Zajęcia mają na celu usamodzielnienie się dziecka oraz ułatwienie adaptację w nowej sytuacji i grupie rówieśniczej.

Zajęcia, które pozwolą dziecku aktywnie spędzić czas z innymi dziećmi, twórczo się rozwijać, pobudzą zmysły i wyobraźnię. Podczas zajęć nauczymy się wspólnej zabawy w grupie, potańczymy, pośpiewamy, wysłuchamy bajek i poznamy różne techniki plastyczne. Na zajęciach będziemy poznawać nowe metody plastyczne i bawić się różnymi przedmiotami, które znajdują się w naszym codziennym otoczeniu.

Program zajęć ma na celu wspomaganie rozwoju fizycznego, emocjonalnego oraz intelektualnego dziecka. Zabawy pogłębiają relacje fizyczne oraz emocjonalne, uczą świadomości własnego ciała, współpracy z drugą osobą oraz ćwiczą komunikację w grupie. Zabawy z muzyką wprowadzają dzieci w świat dźwięków i uczą reakcji na bodźce muzyczne.
Zapraszamy na wspaniałą zabawę.

Na zajęciach między innymi :

  • Doskonalimy i wspieramy prawidłowy rozwoju integracji sensorycznej
  • stymulujemy rozwój motoryki dziecka (małej i dużej) i wzmacniamy koordynację ruchową
  • rozwijamy i doskonalimy świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
  • wspomagamy funkcjonowanie i orientację w przestrzeni w obrębie własnego ciała.
  • ćwiczymy uwagę i pamięć ruchową
  • doskonalimy koordynację słuchowo- wzrokowo- ruchową
  • rozwijamy wyobraźnię muzyczną i plastyczną oraz kreatywność
  • tworzymy przy  użyciu niewyszukanych materiałów i wyobraźni

Zajęcia oparte są między innymi o metody: „Edukacja przez ruch „Doroty Dziamskiej, Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz oraz Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss. W zajęciach wykorzystujemy elementy smyko multisensoryki.