Przygody w krainie emocji

Termin: wg kalendarza Grow Up.
Czas trwania zajęć:  grupa 3-4 latków: 90 minut
grupa 5-6 latków: 120 minut

Wiek uczestników: 3-6 lat, dwie grupy wiekowe 3-4 oraz 5-6 latki
Liczebność grupy: max. 6-8 osób.
Cena: 200 zł (4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu)
Pojedyncze spotkanie 45zł.

Opis zajęć: 
Zajęcia grupowe, które w atrakcyjnej formie przybliżają dzieciom świat emocji, zasad i reguł społecznych. Dzieci poprzez zabawę uczą się określać i nazywać emocje swoje i innych oraz poznają sposoby radzenia sobie ze złością. Zajęcia nakierowane są na rozwój sfery emocjonalnej i społecznej. Każde spotkanie okraszone jest inną tematyką, by w oryginalny i interesujący sposób aktywizować dzieci.

Na zajęciach dziecko:

 • uczy się rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych,
 • poprzez zabawę przepracowuje scenariusze różnych sytuacjispołecznych,
 • nabywa śmiałości w kontaktach z rówieśnikami,
 • aktywizuje się poznawczo poprzez posługiwanie się różnymi technikami wykorzystywanymi podczas zajęć: aktywności ruchowe, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i inne,
 • jest wspierane w rozwoju emocjonalnym i społecznym.

Dla kogo? Jeśli dziecko:

 • nie radzi sobie z kontrolowaniem własnych emocji,
 • ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, jest nieśmiałe,
 • nie potrafi dostosować się do zasad społecznych, nie rozumie ich znaczenia,
 • nie radzi sobie z porażką, ma małe poczucie własnej wartości,
 • ma problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej,
 • ma trudności z dopasowaniem się do nowych sytuacji.

Co nas wyróżnia? 

 • Zajęcia zawierają elementy przede wszystkim treningu umiejętności społecznych (TUS), pedagogiki zabawy, stymulacji polisensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, bajkoterapii.
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach max 9os, co umożliwia, zaoferowanie indywidualnej pomocy i wsparcia każdemu z dzieci, Zajecia prowadzi 2 certyfikowanych trenerów
 • Zajęcia ukierunkowane są nie tylko na rozwój sfery emocjonalnej i społecznej, ale również na rozwój sfery poznawczej,
 • Grupa stwarza okazję do nabywania nowych kompetencji emocjonalnych i społecznych pod okiem specjalistów,
 • Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami, tak aby zwiększać motywację dzieci do udziału,