Wynaleźć siebie

Nazwa zajęć: Wynaleźć siebie

Nie koniecznie oznacza chudszą, lepiej uczącą się, modną… W najlepszej wersji oznacza szczęśliwą wersję siebie.

Termin: Poniedziałek, godz. 17:45

Czas trwania zajęć: 1 h

Wiek uczestników: grupa wiekowa: kl. 7-8 kl

Liczebność grupy: max. 8-10 osób

Cena:, 200zł/m-c

Opis:
Są to warsztaty, które mają celu wzmocnienie poczucia własnej wartości u dziewcząt.

Poczucie siebie i swojej wartości jest niezbędne do szczęśliwego, udanego życia, a przede wszystkim do tego by uwierzyć, że możemy spełniać swoje marzenia. Jest też niezwykle potrzebna gdy przezywamy porażkę, by móc ja potraktować jako etap, a nie klęskę kończącą wszystko

Są to momenty gdy to wiara we własne możliwości, w moc sprawczą spada, gdy wydaje się nam, że nic nie ma sensu, że wszystko nas przerasta, a zadania się piętrzą, czasu jest za mało ,włożony wysiłek nie przynosi oczekiwanego efektu…, a inni sa lepsi niż my…we wszystkim

Tak czasami mamy my dorośli, ale tak też mają młodzi, dojrzewający właśnie ludzie. Często zagubieni w gąszczu wymagań ze strony szkoły, rodziców i rówieśników, przytłoczeni przez problemy rodzinne np rozwód czy choroba najbliższych zaczynają wątpić w swoją wartość, a nawet w sens bycia.

Zajęcia „Wynaleźć siebie” to zajęcia dla młodych ludzi, którzy w tym trudnym momencie tworzenia własnej tożsamości mają ochotę przekraczać swoje granice i uczyć się siebie by być indywidualnością a nie kalką innych.

Warsztaty są adresowane do uczniów ostatnich klas SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

W obecnym czasie badania dowodzą, że młodzi ludzie są bardzo samotni i mimo prezentowanej na zewnątrz pewności siebie w środku są niezwykle zakompleksieni, pełni obaw i lęków . Wychodząc naprzeciw ich potrzebą zapraszamy na zajęcia w czasie których uczymy:

  • troski o siebie, odkrywania swoich mocnych stron.
  • poznawania siebie, wyrażania szacunku i miłości do własnej osoby,
  • budowania relacji z szacunkiem dla siebie i innych
  • lepiej wyrażać swoje zdanie i rozumieć innych
  • lepszego radzenia sobie z agresją i manipulacją ze strony innych
  • umiejętności asertywnego wyrażania siebie
  • umiejętności komunikacyjnych
  • radzenia sobie w sytuacjach stresowych
  • radzenia sobie ze swoimi emocjami, a także z emocjami innych

Pokazujemy też że porażkę można przekształcić w sukces, że można mieć przyjaciół nie tylko na fb i że wiara w siebie pozwala góry przenosić i sięgać po swoje marzenia realizując je.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w bezpiecznej przyjaznej atmosferze, pracujemy też metodą projektu. W czasie zajęć wzmacniamy mocne strony dziecka i mocno indywidualizujemy pracę.