Trening Umiejętności Przedszkolnych (TUP)

Nazwa zajęć: Trening Umiejętności Przedszkolnych TUP

Termin: terminy zostaną podane do 15 września

Czas trwania zajęć: 30min grupa młodsza, 55min grupa starsza

Wiek uczestników: 3-5 lat

Liczebność grupy: max 6 osób

Cena: grupa młodsza 100 zł (zazwyczaj 4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu)

Grupa starsza 120 zł (zazwyczaj 4 spotkania w miesiącu – cena uzależniona jest od ilości planowanych

Są to zajęcia ogólnorozwojowe, adaptacyjno-edukacyjne oraz muzyczno-ruchowe, które między innymi przygotowują do edukacji przedszkolnej, a w szerszym kontekście także do późniejszej edukacji szkolnej. Zajęcia odbywają się pod okiem pedagoga.

Zajęcia mają na celu usamodzielnienie się dziecka oraz ułatwienie adaptację w nowej sytuacji i grupie rówieśniczej, a także pozwalają dziecku aktywnie spędzić czas z innymi dziećmi, twórczo się rozwijać, pobudzą zmysły i wyobraźnię. Celem zajęć jest nauka przez ruch, poznawanie kolorów, liczb, ustawień porządkowych, uczenie dyscypliny, uczenie słuchania i wykonywania poleceń, wdrażanie do najprostszych form współpracy. Będziemy też tańczyć, śpiewać, słuchać bajek i poznamy różne techniki kreatywne.

W czasie zajęć wspomagany jest rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz stymulowany potencjał intelektualny dziecka. Zabawy uczą świadomości własnego ciała, współpracy z drugą osobą oraz ćwiczą komunikację w grupie. Zabawy z muzyką wprowadzają dzieci w świat dźwięków i uczą reakcji na bodźce muzyczne.

Zajęcia dla przyszłego przedszkolaka oraz dla dzieci nie chodzących do przedszkola -z wykorzystaniem zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, logorytmicznych i polisensorycznych.