Pakiet exclusive

PAKIET EXCLUSIVE 7 indywidualnych spotkań 2h –
spotkanie raz w tygodniu

 1. Poznajemy siebie, przedstawiam program i cel zajęć oraz zapytam jakie kursanci mająoczekiwania. Temat: CIĄŻA
  • co się dzieje, zmiany,
  • aktywność (pokazuje, ćwiczymy co można robić, również ćwiczenia relaksujące , ćwiczymy oddech)
  • przygotowanie krocza
  • co nas niepokoić może
  • dieta, jak dbać o siebie
 2. Temat: PRZYGOTOWANIE DO PORODU:
  • Pakujemy się do szpitala
  • Niefarmakologiczne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego
  • Masaż ciężarnej
  • Naturalna indukcja porodu
  • Poród = ruch
  • Skurcze przepowiadające
 3. Temat: PORÓD I CIĘCIE CESARSKIE
  • Skurcze porodowe, kiedy do szpitala
  • Fizjologia porodu
  • Pozycje wertykalne
  • Parcie
  • Ochrona, nacięcie krocza
  • Kontakt „skóra do skóry”
  • Poród w wodzie zalety
  • CC, kiedy jest potrzebne? Za i przeciw
  • Plan porodu
 4. Temat: NOWORODEK
  • Rozwój, stany przejściowe, kiedy pierwszy spacer
  • Pielęgnacja, mycie, ubieranie, – PRAKTYKA
  • CHUSTOWANIE, SHANTAL
  • SENSORYKA+ROZWÓJ DO 1ROKU
 5. Temat: KARMIENIE
  • Pierś zalety i znaczenie karmienia piersią
  • wskaźniki skutecznego karmienia
  • pozycje karmienia, prawidłowe przystawianie
  • problemy w laktacji
  • odżywianie mamy karmiącej
  • mleko sztuczne
  • LOGOPEDA(wędzidełka)
 6. Temat: POŁÓG I PRAWA PACJENTA
  • zmiany zachodzące po porodzie
  • jedzenie, mrożonki
  • urofizjoterapia warto się wybrać
  • zasady pielęgnacji i higieny rany
  • objawy niepokojące – depresja poporodowa a baby blues = PSYCHOLOG
  • powrót płodności
  • ustawa o prawach pacjenta
  • standardy opieki okołoporodowe
 7. Temat: PIERWSZA POMOC NOWORODKA
  • Spotkanie z ratownikiem

RABATY:
✔Bilans dwulatka
✔Konsultacja chustowania
✔Instruktaż masażu Shantala