Pakiet Przyśpieszony

Szkoła w pigułce 😉

PAKIET PRZYŚPIESZONY 1 dzień x 5h – spotkanie w
sobotę

 1. Poznajemy siebie, przedstawiam program i cel zajęć oraz zapytam jakie kursanci mają oczekiwania. Temat: PRZYGOTOWANIE DO PORODU:
  • Niefarmakologiczne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego
  • Poród = ruch
  • Skurcze przepowiadające
 2. Temat: PORÓD I CIĘCIE CESARSKIE
  • Fizjologia porodu
  • Pozycje wertykalne
  • Parcie
  • Ochrona, nacięcie krocza
  • Kontakt „skóra do skóry”
  • Poród w wodzie zalety
  • CC, co to? Z czym się wiąże
  • Plan porodu
 3. Temat: NOWORODEK
  • Rozwój, stany przejściowe, kiedy pierwszy spacer
  • Pielęgnacja, mycie, ubieranie, – PRAKTYKA
 4. Temat: KARMIENIE
  • Pierś zalety i znaczenie karmienia piersią
  • pozycje karmienia, prawidłowe przystawianie
  • problemy w laktacji
  • odżywianie mamy karmiącej
  • mleko sztuczne
 5. Temat: POŁÓG
  • zmiany zachodzące po porodzie
  • jedzenie, mrożonki
  • zasady pielęgnacji i higieny rany
  • objawy niepokojące – depresja poporodowa a baby
  • blues