Matzoom

Nazwa zajęć: MatZOOM

Termin: piątek
godz. 15:00 (klasa 3)
godz. 16:00 (klasa 5)
godz. 17:00 (klasa 4)

Czas trwania zajęć: 60 min.

Wiek uczestników: 3klasa SP ,4klasa SP, 5klasa SP

Liczebność grupy: max. 6 osób

Cena: 30zł/spotkanie (120 zł /zazwyczaj 4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu).

Zajęcia mają na celu przybliżenie zagadnień matematycznych w zakresie programu wymaganego na danym poziomie w szkole.

Pokazanie w sposób przystępny poprzez zabawę oraz odniesienie do życia, że matematykę da się lubić. Spotkania pomagają dzieciom lepiej zrozumieć materiał na lekcjach oraz pozwalają radzić sobie z sytuacjami trudnymi w szkole.

Spotkania oparte są o prezentacje, rozmowy, gry, zabawy oraz działania kreatywne.

Zapewniamy:

  • naukę poprzez doświadczenia i zabawy, z wykorzystaniem miedzy innymi różnorodnych gier i niezwykłych pomocy dydaktycznych,
  • oswojenie z matematyką,
  • trening myślenia, koncentracji i pamięci,
  • stymulowanie uzdolnień matematycznych,
  • rozwijające umiejętności matematyczne,
  • edukacje finansową,
  • wykorzystanie elementów pedagogiki Montessori.

Spotkania prowadzone są przez matematyka, nauczyciela, trenera umiejętności matematycznych , terapeutę matematycznego, specjalistę diagnozy trudności matematycznych p. Joannę Cichocką oraz gościnie przez innych specjalistów (raz na miesiąc).

GrowUp-jestemija