Marta Wołyniec Szczepek

PEDAGOG PRZEDSZKOLNY I WCZESNOSZKOLNY

PROWADZI:

Smyko-Multisensoryka

Trening Umiejętności Szkolnych – „Od przedszkolaka do pierwszaka” zajęcia dla przyszłych pierwszoklasistów

Zajęcia o emocjach „Przygody w Krainie Emocji”

„Sprawne rączki” – zajęcia ćwiczące motorykę małą i dużą

Spotkania czytelnicze „Bajko-przygody” – spotkania ze wspólnym czytaniem oraz elementami ruchowymi i plastycznymi

Spotkania tematyczne „Bajki-oswajanki” – spotkania oswajające trudne tematy

„Senso-przygody” – zajęcia sensoryczne dla dzieci