Logorytmika

Nazwa zajęć: LogoRYTMIKA

Termin: terminy zostaną podane na początku września

Czas trwania zajęć:
30 min. grupa młodsza
45 min. grupa starsza

Wiek uczestników: 2,5 – 6lat

Liczebność grupy: max 6 osób

Cena:
Grupa młodsza 100 zł (zazwyczaj 4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu)

Grupa starsza 120 zł (zazwyczaj 4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu)

Logorytmika to połączenie w czasie jednych zajęć ćwiczeń muzyczno-rytmicznych oraz takich które mocno wspomagają rozwój mowy. Ćwiczenia są zabawą i dostosowane są do sprawności mowy dzieci oraz ich sprawności fizycznej.

Zajęcia wspomagają nie tylko prawidłowy rozwój mowy, ale także funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w dzieci w przedszkolu, a później szkole.

Dzieci przez naśladownictwo uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Do tego wkomponowane są ćwiczenia muzyczno – ruchowe.

Zajęcia są też cudownym sprzymierzeńcem w indywidualnej terapii logopedycznej,

Główne cele zajęć  to przede wszystkim:

– uwrażliwienie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, dynamika, barwa dźwięku, metrum),

– kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, cisza

– kształcenie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce

– kształtowanie prawidłowej wypowiedzi słownej,

-kształcenie słuchu fonematycznego czyli takiego który jest niezbędny do rozumienia mowy,

– rozwój społeczny,

– no i po prostu dobra zabawa

Dzięki zabawom i ćwiczeniom dzieci rozwijają sfery: słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową, a szczególnie umiejętności:

– wykonywania szerokich i precyzyjnych ruchów,

– orientowania się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

– dłuższego i efektywniejszego skupiania uwagi,

– pracy w grupie i zdyscyplinowania w czasie zajęć,

– a także stymulują myślenie oraz przede wszystkim mowę.