Karolina Dejer

Pedagog specjalny, neuroterapeuta metody biofeedback.

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną – pomoc w trudnościach w uczeniu się, zaburzeniach koncentracji uwagi, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Ukończyła szkolenia w zakresie: terapii ręki, alternatywnych metod komunikacji dziecka,wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń autystycznych, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, ruchu rozwijającego
W. Sherborne, treningu zastępowania agresji, treningu umiejętności społecznych osób z autyzmem, stymulacji mechanizmów lewopółkulowych mózgu, mediacji, kinezjologii edukacyjnej, pedagogiki zabawy i innych.

W Jestem i Ja pracuje indywidualnie prowadząc biofeedback, terapię ręki, terapię pedagogiczną, oraz grupowo prowadząc zajęcia TUS.

Aktywnie współpracuje z rodzicami dziecka. Najchętniej uczy przez zabawę.