Kaja Wybieralska

PSYCHOLOG, EDUKATOR POZYTYWNEJ DYSCYPLINY, DIAGNOSTA, TRENER KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

PROWADZI

Warsztaty dla rodziców

Trening Umiejętności Szkolnych – „Od przedszkolaka do pierwszaka” zajęcia dla przyszłych pierwszoklasistów

Zajęcia o emocjach „Przygody w Krainie Emocji”  
oraz KONSULTACJE „Pogadajmy o…”
– odpieluchowaniu

– emocjach

– zmianie przedszkola

– przygotowaniu do żłobka/przedszkola

– relacjach z rówieśnikami

– rodzeństwie – rozwoju

– poczuciu własnej wartości

– Pozytywnej Dyscyplinie

oraz 

– Diagnozę małego dziecka