Ewa Gajewska

Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym (Kurs Podstawowy WTTS), ukończyła roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, szkole specjalnej w Szczecinie oraz tutejszej poradni.

Prowadzi diagnozę możliwości intelektualnych dzieci, terapię psychologiczną, psychoedukację, a także konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Swoje doświadczenie zdobywała w Krajowym Towarzystwie Autyzmy, Rodzinnym Domu Dziecka, na Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży SPSZOZO Zdroje w Szczecinie oraz w Placówkach Oświatowych.