Bilans 2 latka

Termin:

Czas trwania zajęć:

Wiek uczestników:

Liczebność grupy: