Zabawkownia – zajęcia wspomagające

Termin: zostanie podany w najbliższym czasie. Zarezerwuj termin on line lub telefonicznie 739 039 809

Czas trwania zajęć: 45min1 h

Wiek uczestników:
I grupa wiekowa Kotki: 2-3 lat
II grupa wiekowa Misie : 3-4 lat

Liczebność grupy: max 8 osób

Cena: 140zł (4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu), 45 zł pojedyncze wejście Obowiązują zniżki wg regulaminu.

Są to zajęcia ogólnorozwojowe, adaptacyjno-edukacyjne oraz muzyczno-ruchowe, przygotowujące między innymi do edukacji przedszkolnej i szkolnej, ale przede wszystkim dające dzieciom kontakt z rówieśnikami.

Wykorzystując jedna z podstawowych aktywności dziecka – zabawę

Podczas zajęć dzieci wspólnie bawią się zorganizowane zabawy, uczestniczą w zajęciach muzycznych i plastycznych. Zajęcia mają na celu usamodzielnienie się dziecka oraz ułatwienie adaptację w nowej sytuacji i grupie rówieśniczej, a także pozwalają dziecku aktywnie spędzić czas z innymi dziećmi, twórczo się rozwijać, pobudzą zmysły i wyobraźnię.

Podczas zajęć uczymy także dzieci wspólnej zabawy. Celem zajęć jest nauka przez ruch, poznawanie kolorów, liczb, ustawień porządkowych, uczenie dyscypliny, uczenie słuchania i wykonywania poleceń, wdrażanie do najprostszych form współpracy. Będziemy też tańczyć, śpiewać, słuchać bajek i poznamy różne techniki kreatywne.

Program zajęć ma na celu wspomaganie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego dziecka. Zabawy pogłębiają relacje fizyczne oraz emocjonalne, uczą świadomości własnego ciała, współpracy z drugą osobąoraz ćwiczą komunikację w grupie. Zabawy z muzyką wprowadzają dzieci w świat dźwięków i uczą reakcji na bodźce muzyczne. W zajęciach wykorzystywana jest Metoda Knilla, Weroniki Sherborne i polisensoryczne.

 Na zajęciach między innymi:

 • doskonalimy i wspieramy prawidłowy rozwoju integracji sensorycznej
 • uczymy emocjonalnego ABC
 • stymulujemy rozwój motoryki dziecka (małej i dużej)
 • wzmacniamy koordynację ruchową
 • rozwijamy i doskonalimy świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
 • wspomagamy funkcjonowanie i orientację w przestrzeni w obrębie własnego ciała.
 • ćwiczymy uwagę i pamięć
 • doskonalimy koordynację słuchowo- wzrokowo- ruchową
 • wykorzystujemy ćwiczenia i zabawy skoczne, rzutne, bieżne;
 • stosujemy ćwiczenia i zabawy naśladowcze,
 • ćwiczymy i bawimy się z wykorzystaniem najprostszych przyrządów (obręcze, woreczki gimnastyczne, baloniki, piłki, szarfy),
 • rozwijamy wyobraźnię muzyczną i plastyczną oraz kreatywność,
 • tworzymy przy  użyciu niewyszukanych materiałów.