Pi Tagoraski – matematyka na wesoło

Nazwa zajęć: Pi Tagoraski

Termin: Piątek godz. 16:45

Czas trwania zajęć:1h

Wiek uczestników: 1-3 klas

Liczebność grupy: max. 6 osób

Cena: 140zł (4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu), 45 zł pojedyncze wejście. Obowiązują zniżki wg regulaminu.

Opis:
Badania mówią że nastawienie dziecka do matematyki wynika między innymi z jego złych doświadczeń z tym przedmiotem. Chcemy dać Twojemu dziecku osobiste, dobre i miłe doświadczenia z matematyki.

Zajęcia mają na celu przybliżenie zagadnień matematycznych w zakresie programu wymaganego na danym poziomie w szkole oraz pokazanie w sposób przystępny poprzez zabawę, że matematyka nie jest straszna i nudna.

50% dzieci w wieku przedszkolnym wykazuje uzdolnienia matematyczne, czyli są predysponowane do co najmniej 5 na maturze z tego przedmiotu.

Warto więc zadbać by młody człowiek nauczył się bawić matematyką, rozwinął swoje zdolności i w przyszłości wykorzystał maksymalnie swoje możliwości- bez stresu i lęku.

Pokazujemy w sposób przystępny, poprzez zabawę, że matematyka nie jest straszna i nudna. Dzieci są dobrze nastawione do nauki przedmiotu w szkole, rozwijają swoje naturalne zdolności

Wykorzystujemy gry autorskie, pomoce sensoryczne pomagające np w porządkowaniu wg. kształtu , koloru, wielkości ,smaku czy zapachu. W czasie zajęć staramy się wykorzystać jak najwięcej doznań zmysłowych.

Spotkania rozwijają umiejętności matematyczne, służą także wykrywaniu możliwości wystąpienia trudności w nauce matematyki( diagnoza ryzyka dyskalkulii)

Zapewniamy:

  • naukę poprzez doświadczenia i zabawy, z wykorzystaniem różnorodnych gier i pomocy dydaktycznych
  • stymulowanie uzdolnień matematycznych
  • wykorzystanie elementów pedagogiki Montessori
  • przezwyciężenie niechęci do przedmiotu: matematyka
  • lepsze radzenie sobie z materiałem na lekcjach matematyki
  • trening myślenia, koncentracji i pamięci,
  • podział na grupy max. 8 osobowe