Agnieszka Kop-Ostrowska

PEDAGOG, TRENER KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

PROWADZI:

Szkołę dla Rodziców

Szkołę dla Babci Dziadka